CO DĚLÁME?

Koučování je efektivní způsob práce s lidmi, jejich vedení a podporování, přičemž cílem je jejich osobní či profesní rozvoj.

Koučování je založeno na komunikaci. Základním pracovním nástrojem je rozhovor, v němž padají ze strany kouče otázky podněcující v koučovaném reflexi a konstruktivní uvažování o daném tématu. Na jedné straně  dochází k hledání nových pohledů a možností řešení konkrétní záležitosti, na straně druhé dochází ke změně myšlení (a také jednání) koučovaného. Správný kouč se přitom nikdy nestaví do pozice toho, který „jediný ví“. Koučování není prostým poradenstvím, ani laciným rozumováním. Vyžaduje maximální aktivitu a zájem všech zúčastněných. Změna, ke které dojde díky vzájemné spolupráci kouče a koučovaného, má mnohem větší šanci stát se změnou trvalou

Supervize je nástrojem profesionální pomoci pro všechny pracovníky, kteří pracují s lidmi. Napomáhá procesu reflexe a sebereflexe, přináší nadhled, umožňuje hledat nové cesty, rozvíjí kvalitu služeb, ale i jednotlivých pracovníků. Supervize je vhodná pro pracovníky na všech stupních řízení a především pro pracovníky, kteří přímo pracují s klienty, zákazníky, studenty apod.

Externí supervizor má přinášet užitek všude tam, kde selhávají tradiční nástroje, běžné v dané organizaci, kde nedostačují kompetence a schopnosti vlastních pracovníků organizace. Výhodou externího supervizora je to že přináší nadhled, není zaujatý a ovlivněný vztahy v dané organizaci.

Mentoring je pokládán za jeden z nejstarších modelů lidského rozvoje. Je to účinný způsob předávání a rozvoje nejen odborných, ale i měkkých dovedností, včetně manažerských.

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kde mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá mentorovanému nalézt správný směr či řešení.

Poradenství stejně jako koučování či supervize, předpokládá spolupráci. Základním nástrojem je rovněž rozhovor. Rozdíl spočívá v tom, že klient přichází se svými otázkami, s tím, čemu nerozumí a poradce nabízí ze svého zásobníku rad, nápadů, návodů a námětů.

Volí přitom ty, které odpovídají specifické situaci klienta. Užitečnost jednotlivých rad již musí klient posoudit sám.