VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti vzdělávání se zaměřujeme především na tato témata: 

Osobní rozvoj, jak se zaměřit na řešení problému, jak dosáhnout svých cílů, prevence týrání a zneužívání, šikana, etika v sociálních službách a v pomáhajících profesích, osobnost profesionála v pomáhajících profesích, další témata z oblasti sociálních služeb, pomáhajících profesí a mezilidských vztahů obecně.

Dále jsou to manažerské a obchodní dovednosti, soft skills, finanční gramotnost, vedení týmů, komunikační dovednosti, produktová školení, apod.

Dáváme velký důraz na zapojení posluchačů do školení, a pokud to je možné, přecházíme ze školení do praktických cvičení, v ideálním případě do terénu.